Site icon Reporter.kg

Жакырчылыктын тузагынан кантип чыгууга болот – эксперт

Бүгүнкү күндө Кыргызстандын экономикасы оор күндөрдү башынан өткөрүп жатат. Өлкө инвестицияга муктаж, анын жарандары өзүлөрүнүн жыргалчылыгын көтөрүшү керек. Коронавирус пандемиясы жарандарды мамлекеттен колдоо тутумун олуттуу түрдө солгундатты; жалпысынан бийлик институту чоң өзгөрүүлөргө учурады. Экономист Нүргүл Акимова жакырчылык деп аталган тузактан кантип чыгуунун жолдорун айтып берди.

Инвестиция жана өнөктөштүк

Экономикалык теория жана колдонуудагы практика регионалдык нарк чынжырынын кыйла натыйжалуулугун тастыктайт. Айрым конкреттүү жагдайларды эске алганда, запасы бар жана өнөктөштүк мамилелерди түзүүгө даяр өлкөлөр менен иштөө ири пайда алып келет. Товарларды жана кызматтарды өндүрүүчү ишканалар тарабынан салынган инвестициялардын сапаты экономиканын келечектеги моделин аныктайт.

Жалпысынан, соода өнөктөш өлкөлөр соода тоскоолдуктарын жойсо, элдердин өз ара жыргалчылыгынын өсүшүнө олуттуу таасирин тийгизиши мүмкүн. Жакырчылыкты жоюу жөнүндө сөз болгондо, биринчи кезекте, инвестицияга, каражаттын максатына жана бизнес-процесстин өндүрүмдүүлүгүнө көңүл буруу керек.

Технологиялар жана натыйжалуу иш

Эгерде өлкө ар бир жумушчу пайдаланган капиталдын көлөмүн көбөйтсө, ошондо гана өндүрүштүн өсүшүн күтүүгө болот. Анын натыйжалуу маркетинги сизге киреше алууга, демек, байлыкты топтоого мүмкүндүк берет. Өндүрүш линиясы канчалык прогрессивдүү болсо, эмгек ошончолук натыйжалуу болот. Бул потенциалдуу өндүрүлгөн өнүмдөрдү (товарларды / кызматтарды) рынокто баанын жана сапаттын атаандаштыгынан чыгуунун оңой экендигин билдирет.

Бийлик тарабынан экономиканын реалдуу секторунун тармактарында иш-чараларды жана мамлекеттик колдоо тутумун иштеп чыгуу маанилүү. Капиталдын эмгекке же капиталга карата катышы өсүш потенциалы же компаниянын өндүрүмдүүлүгүнүн негизги көрсөткүчү экендигин инвесторлор менен иштөө зарылдыгын түшүнүү керек. Административдик колдоонун, стимулдаштыруунун жана мотивациялоонун чараларын колдонуу зарыл болгон дагы бир жагдай, инновациялык жана прогрессивдүү технологияларды бизнес процессине киргизүүгө түрткү берүү.

Инвестицияларды натыйжалуу тартуу, ишкердүүлүктү жана инновацияларды тигил же бул жол менен колдоо маселеси миграция саясаты менен байланыштуу. Жаңы ачылган сапаттуу жумуш орундары үчүн акча табуу үчүн өлкөдөн чыгып кетпөөнү каалаган адамдар жетиштүү. Мындан тышкары, өнүккөн технологиялары бар компанияларда иштеген кызматкерлер топтолгон тажрыйбаны эске алуу менен өз компаниясын түзүүгө мүмкүнчүлүк алышат.

Ушуга байланыштуу, мамлекет тарабынан стимулдаштыруучу чараларды иштеп чыгуу бюджеттик каражаттар менен гана чектелип калбашы керек. Инвесторлор менен иштөөнүн долбоорго негизделген ыкмасы көбүрөөк ишенимди жаратып, мүмкүн болгон тобокелдиктерге катыша алат. Инвестор капиталга (негизги капиталга) инвестиция салууга макул экендиги бийликке бир катар талашсыз артыкчылыктарды бергендиктен, инвестордун салымы сөзсүз түрдө эмгек натыйжалуулугун жогорулатат жана жарандардын белгилүү бир тобу жакырчылыктан чыгууга мүмкүнчүлүк алышат. Бул ошондой эле өкмөттүн аймактарды индустриялаштыруу жана процесстерди санариптештирүү сыяктуу масштабдуу тапшырмаларын ишке ашырууну жакындатат.

Бирок, инновация жөнүндө сөз болгондо, көпчүлүк жаңычылдык институттарга бай өлкөлөрдө лабораториялык изилдөө аркылуу гана ишке ашат деген стереотипке ээ. Албетте, атайын түзүлгөн экосистемада инновациялык чечимдерди сунуштоо ыктымалдыгы жогору, бирок бул техникалык жабдыктары жок коомдордун мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарбайт.

Эркин ой жүгүртүү жана чыгармачылык

Социологдор жана коом таануучулар эркин ой жүгүрткөн адамдардын коомунда инновациялык мүмкүнчүлүктөрдүн жогору экендигин айтышат. Демек, технологиялаштыруунун белгилүү бир алгоритмдерин ишке ашырууда инновациялык ишкердикте көбөйтүлө турган инновациялык технологияга айланып кетиши мүмкүн.

Бул контекстте чыгармачылык же ойдон тышкары ой жүгүртүү, процессти түшүнүү, чечим табуу жана жаңыланууну көбөйтүү процессине киргизүү жаңы чечимдерди иштеп чыгууга негиз боло алат.

Инновациянын өсүшү Кыргызстандын экономикасынын узак мөөнөттүү өсүү потенциалын кыйла жакшырта алат. Ойлоп табууларга патенттик укуктар учурдагы долбоорлор үчүн гана эмес, өлкөнүн аймагында гана эмес, ошондой эле дүйнөнүн каалаган бурчтарында дээрлик чексиз көлөмдө суроо-талап пайда болгон учурда иштейт.

Инновация жана патенттер

Өнүккөн экономиканын тенденциялары негизинен патент маалыматтык-коммуникациялык технологиялар (МКТ) жаатында жана биотехнологияда катталат. Эреже боюнча, илимпоздор компаниялар жана мамлекеттер инвестициялоого даяр болгон аймакта тандап алган багытты жигердүү изилдеп чыгышы керек.

Инновация жана ойлоп табууларды каттоо коомдогу эки маанилүү маселени чечет. Биринчиден, ойлоп табууларды кубаттайбыз. Социалдык-экономикалык мамилелерди өркүндөтүү жаатында, алар технологиянын жайылышына шарт түзөт.

Натыйжалуу өткөрүп берүү чечимдерди кабыл алуучулардан чоң кыраакылыкты жана патенттин инновацияга жана экономикалык көрсөткүчтөргө тийгизген таасирин өлчөө үчүн күчтүү эмпирикалык далилдерди талап кылат.

Чындыгында, патент тутумун бекемдөө жана кеңейтүү экономиканын кеңири өзгөрүүлөрүнө дал келет. Атап айтканда, барган сайын глобалдык билимге негизделген экономикага өтүү. Бул экономикалык кирешенин жана салыштырмалуу артыкчылыктын негизги булагы катары инновациялык өсүш жана интеллектуалдык баалуулуктарга болгон көзкарандылык менен мүнөздөлгөн экономика.

Exit mobile version